maandag 27 juni 2016

Zomerproof!
Vilt en zomerse temperaturen gaan niet hand in hand. Althans niet bij mij. Omdat ik aangewezen ben op "inkomsten uit ander werk", producten van wol hoofdzakelijk, loopt mijn creatieve hersendeel op volle toeren. "Zomervilt" maken blijft een uitdaging. Soms ontstaat er een juweeltje, bijna uit het niets. Linnen, zijde, gebreid katoen en een vleugje merinowol. Laat de echte zomer nu maar eindelijk arriveren!
q
Filz und sommerliche Temperaturen gehen nicht Hand in Hand. Jedenfalls nicht bei mir. Da ich auf "Einkünfte aus selbstständiger Arbeit" angewiesen bin, hauptsächlich Sachen aus Wolle, macht mein kreativer Hirnteil Überstunden. "Sommerfilz" zu machen bedeutet eine Herausforderung. Manchmal entsteht ein Schmuckstück, fast aus dem Nichts. Leinen, Seide, gestrickte Baumwolle und nur ein Hauch Merinowolle. Der richtige Sommer kann jetzt endlich einziehen!

woensdag 22 juni 2016

Abseits?Een paar dagen geleden las ik een, op zich zeer interessant artikel over "onthaasting en mindfulness". Het thema doet er trouwens even niet toe. Een zin blijft maar in mijn hoofd rondspoken: "Die meisten sind zwischen 25 und 45 - stehen also mitten im Leben". 
q
Vor ein paar Tagen las ich einen, übrigens sehr interessanten Artikel über "Entschleunigung und Mindfulness". Das Thema an sich spielt jetzt mal keine Rolle. Ein Satz will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen: "Die meisten sind zwischen 25 und 45 - stehen also mitten im Leben".

zaterdag 18 juni 2016

Verwaand
Van de stof die ik voor de olifant gebruikt heb was nog een klein stukje over. Echt een heel klein stukje. Na enig gepuzzel knipte ik lijf en ledematen. Het beestje zag er eerst behoorlijk onschuldig uit. "Een zwanenjong", zei ik. "Een pinguin", zei mijn dochter. Nadat ik de oogleden geborduurd en de kuif op het hoofd genaaid had, vond ik de verwaande gelaatsuitdrukking van het schepsel een veren boa waard. Gelukkig had ik die "ergens" liggen!
q
Von dem Stoff, aus dem ich den Elefanten genäht hatte, war nur ein kleiner Rest übriggeblieben. Wirklich nur ein klitzekleiner Rest. Nach kurzer Tüftelei schnitt ich Körper und Gliedmassen zu. Das Tierchen sah erst total unschuldig aus. "Ein junger Schwan", sagte ich. "Ein Pinguin", sagte meine Tochter. Nachdem ich die Augenlider gestickt und den Haarschopf aufgenäht hatte, hatte mein Geschöpf plötzlich so eine arrogante Ausstrahlung. Eine Federboa musste her! 

dinsdag 14 juni 2016

Onverantwoord

Mijn model gaat binnenkort naar Groningen verhuizen. Irthe gaat psychologie studeren. Wat zal ik haar missen! Ik was vierenveertig jaar toen zij werd geboren, een mooie leeftijd om voor de vijfde keer moeder te worden. "Onverantwoord", zei een vriendin destijds. "Een cadeautje", zei de andere. "Een wens", antwoordde ik.
q
Mein Modell zieht bald um nach Groningen. Irthe möchte Psychologie studieren. Sie wird mir fehlen! Ich war vierundvierzig Jahre als sie geboren wurde, das richtige Alter, um zum fünften Mal Mutter zu werden. "Unverantwortlich", meinte eine Freundin damals. "Ein Geschenk", sagte die andere. "Ein Wunsch", antwortete ich. 

maandag 13 juni 2016

Multiculti
Van plantaardig geverfd linnen heb ik een olifantje gemaakt. De stof is versierd met gestikte, vloeiende lijnen. Ik heb het linnen echt heel lang gekoesterd en bewaard, zonder er iets mee te doen. Tot ik ineens het idee kreeg om er dit dametje van te gaan maken. Kort onderzoek naar geslachtsgebonden kenmerken wees uit, dat de vrouwelijke Indische olifant geen, of vrij kleine slagtanden heeft. Dat wilde ik horen! Omdat ik deze, in dit geval overbodig vind. De oren daartegenin doen Afrikaans aan. Ik hou wel van een multiculturele samenleving!
q
Aus pflanzengefärbtem Leinen habe ich diesen Elefanten gemacht. Der Stoff ist mit fliessenden Linien bestickt. Dieses Leinen habe ich wirklich ganz lange gehegt und gepflegt, ohne es für irgendwas zu verwenden. Bis mir die Idee kam, diese kleine Dame zu machen. Meine schnelle Recherche nach den geschlechtlich bedingten Merkmalen ergab, dass der weibliche indische Elefant keine, oder nur kleine Schlagzähne hat. Das wollte ich hören! Weil ich sie, in diesem Fall, überflüssig finde. Die Ohren jedoch, sehen eher afrikanisch aus. Ich mag eine multikulturelle Gesellschaft sehr gern!