maandag 30 juli 2012

Allo allo


Terug van weggeweest, terug in de voor mij  niet altijd even veilige realiteit. Goed om thuis te zijn! Goed om door mijn, een beetje verwaarloosde maar weelderig bloeiende tuin te lopen. Nog geen tijd gehad om de in Parijs gekochte schatten goed te bekijken. Bescheiden schatten, kostbaar door de verhalen die zij vertellen. Alle winkels met het gouden kalf op de deur heb ik gezien. Als voorbijganger, vol verwondering kijkend naar al die vrouwen, in lange rijen opgetogen voor de winkels op zoek naar vijf minuten geluk. Goed om thuis te zijn, het geluk kan even wachten.
q
Zurück in der, für mich   nicht immer beständigen Realität. Gut um daheim zu sein! Gut um durch meinen etwas ungepflegten, aber wunderschön blühenden Garten zu gehen. Noch gar keine Zeit gehabt um meine  in Paris ergatterten Schätze zu betrachten. Bescheidene Schätze, wertvoll, weil sie Geschichten erzählen. Alle Geschäfte mit dem goldenen Kalb auf der Tür habe ich gesehen. Als Passantin sah ich voll Verwunderung  die Frauen, aufgeregt in Schlangen vor den Läden, auf  der Suche nach fünf Minuten Glück. Gut um daheim zu sein, das Glück kann ruhig etwas auf sich warten lassen.

woensdag 11 juli 2012

Hot!Bijna vakantie voor ons. Irthe is er volgens mij  echt aan toe. Niet altijd makkelijk, een moeder die je zelfs op  hete middagen met wollen sjaals optuigt! Toch is wol ook in de zomer comfortabel en voor mij onmisbaar, niet alleen om te verwerken maar tevens om te dragen. Nu moet ik aan mijn grootvader Oskar denken en mijn tekst neemt, zoals vaak, een vreemde wending. Op een dia uit lang vervlogen tijden sta ik samen met opa op het strand van de Adriatische zee. De favoriete vriend uit mijn kindertijd draagt een zware wollen, donkerblauwe zwembroek, tot rampspoed ook nog achterstevoren.  Moet ik nog meer vertellen? Nee, ik laat het hierbij voor vandaag. Maar een ding is zeker...wol is hot!
q
Beinahe Urlaubszeit bei uns. Irthe kann beinahe nicht mehr warten. Wenn man von der Mutter sogar an heissen Mittagen mit Wollschals geschmückt wird, läuft der Eimer über! Übrigens ist Wolle auch im Sommer sehr angenehm, nicht nur als Arbeitsmaterial sondern auch um zu tragen. Jetzt muss ich an meinen Grossvater Oskar denken und mein Texst bekommt, wie öfters, eine eigenartige Wendung. Auf einem Dia aus lang verflogener Zeit stehe ich neben Opa am Strand der Adria. Der grosse Freund meiner Kinderjahre trägt eine dunkelblaue Badehose aus schwerer Wolle, unglücklicherweise auch noch mit der Rückseite nach vorne. Ich gehe besser nicht ins Detail. Nein, genug für heute. Aber eines ist sicher...Wolle ist hot!

woensdag 4 juli 2012

Op de kleintjes letten...
Je hebt kleintjes en kleintjes. Zelf was ik altijd het kleintje van de klas, een gegeven waar ik nooit onder geleden heb en  in mijn tweede thuisland met veel lange mensen heb ik niet het gevoel dat ik tekort schiet. Een kleintje van een heel ander kaliber wordt vandaag 29 jaar! Mijn prachtige dochter Vera werd door haar Duitse grootmoeder steevast "ons kleintje" genoemd, in Zuidduits dialect vanzelfsprekend. Het intussen bijna 1,80 m lange kleintje heeft nu haar eigen kleintjes en stiekem hoop ik dat haar grootmoeder vanuit een andere dimensie vol verwondering toekijkt. Zij heeft mij geleerd dat je niet lang hoeft te zijn om groot te worden.
@
Es gibt kleine Leute und kleine Leute. Selber war ich immer die kleinste in der Klasse, habe allerdings nie darunter gelitten und in meiner zweiten Heimat voll grosser Menschen habe ich nicht das Gefühl, dass ich in der Menge untergehe. Eine Kleine von ganz anderem Kaliber wird heute 29 Jahre! Meine liebe Tochter Vera wurde von ihrer deutschen Grossmutter immer "unsere Kleine" genannt, natürlich in süddeutschem Dialekt. Die inzwischen beinahe 1.80 m grosse Kleine hat jetzt ihre eigenen Kleinen und heimlich hoffe ich, dass ihre Grossmutter aus einer anderen Dimension verwundert zuschaut. Sie hat mir beigebracht, dass man nicht viel Länge benötigt um gross zu werden.

maandag 2 juli 2012

In therapie
Niemand gelooft dat dit een tas is. Je kunt mensen veel wijs maken, maar nee, niet alles.  Dus met de billen bloot! Vorige week, tijdens mijn "werkzaamheden" aan tas numero vier, liep het al fout. Na een mislukte poging om een van mijn mooiste linnen stoffen ooit in no time in een tas te veranderen was ik er dagenlang helemaal klaar mee. Het lukt me echt niet om elke dag wat dan ook op mijn tijdrovende, maar gelukzalig makende manier te produceren. Om even bij te komen van de schrik en schaamte over mijn, deze keer wel érg grote mond was ik gisteren aan vilt-bezigheidstherapie toe. Of er nog iets te redden valt van het prachtige linnen zie ik later wel.
q
Niemand glaubt, dass dies eine Tasche ist. Man kann ja viele Leute für dumm verkaufen aber das ginge zu weit.  Und ehrlich währt am längsten! Letzte Woche, während ich mit Tasche Nummer vier "beschäftigt" war, kam schon die Pechsträne. Nach dem erfolglosen Versuch einen meiner schönsten Leinenstoffe in null komma null in eine Tasche zu verwandeln reichte es mir tagelang. Ich schaffe es wirklich nicht um auf meine zeitraubende, aber sehr befriedigende Weise jeden Tag ein Teil zu produzieren. Um den Schreck und mein Schamgefühl zu verarbeiten half gestern nur noch die Filz-Beschäftigungstherapie. Und vielleicht ist das tolle Leinen doch noch zu retten.