zaterdag 18 juni 2011

Sorry?Ja, ik heb het druk gehad. En ik heb blogger tijdelijk verwaarloosd omdat ik door toedoen van Irthe ineens ook op facebook zit. Terwijl  haar vader al met de jas aan op ons stond te wachten, de hond helemaal gelukkig achterin de auto zat om samen met de rest vertrekken,  ikzelf nog snel met één van mijn andere dochters aan de lijn hing , vond mijn jongste, dat het goede moment gekomen was om haar moeder aan te melden. Nog voor ik  iets doorhad hoorde ik mijn schoonzoon aan de andere kant van de lijn brullen: "je moeder zit op facebook, cool!!!". Cool....dus....ok. Omdat ik verder toch niets te doen heb (kuchel) kan ik via deze nieuwe weg misschien mijn Engels ophalen en verbeteren. Tijdens de workshop met Vilte Kazlauskaite waren de complimenten voor mijn uiterlijk niet van de lucht, nadat ik tijdens de voorstellingsronde aan alle deelneemsters verteld had dat ik "fifty-six years old " was (in plaats van sixty-five!).  Facebook dus....hoofdzakelijk in het Engels....we zullen zien.....
q
Ja, ich war sehr beschäftigt. Ich habe sogar Blogger zeitweilig vernachlässigt weil ich mit Dank an Irthe plötzlich auch auf Facebook bin. Während ihr Vater schon mit der Jacke an auf uns wartete, der Hund bereits vollkommen glücklich im Auto sass, ich selbst noch schnell mit einer meiner anderen Töchter telefonierte, fand meine jüngste, dass der richtige Zeitpunkt gekommen war um ihre Mutter für Facebook anzumelden. Bevor ich selbst etwas kapiert hatte, hörte ich meinen Schwiegersohn am anderen Ende der Telefonverbindung rufen: "deine Mutter ist auf Facebook, cool!!!" Cool....also....ok. Weil ich ansonsten sowieso wenig zu tun habe (hüstel) kann ich auf diese neue Art vielleicht mein Englisch erneuern und verbessern. Während des Workshops mit Vilte Kazlauskaite konnte ich mich kaum retten vor lauter Komplimente über mein Aussehen nachdem ich zu den anderen Teilnehmerinnen gesagt hatte, dass ich "fifty-six years old" sei (an stelle von sixty-five!). Facebook also....hauptsächlich in Englisch....wir werden sehn.....