zondag 28 februari 2010

Oude liefde roest niet!Een tijd geleden laaide opeens mijn liefde voor de trouwe begeleiders uit mijn kindertijd in alle hevigheid op. "Opeens" is niet helemaal het juiste woord. Een van mijn vriendinnen is verzamelaar en bij elk bezoek aan haar word ik jaar in jaar uit met haar werkelijk schitterende berenfamilie geconfronteerd welke vrolijk in de woonkamer vertoefd. Heldhaftig heb ik deze kwelling altijd doorstaan tot kort geleden de afgunst ondragelijk werd en alle stoppen doorsloegen. Helaas kwam ik er snel achter dat niet de kleine, redelijk betaalbare exemplaren mijn hart sneller laten kloppen, verliefde blikken oproepen en kirrende woordjes uitlokken, gericht aan vrienden die nooit iets terugzeggen. Het zijn de anderen! Mijn man is helemaal van slag. Hij dacht mij enigzins te kennen, had zich al lang bij mijn verzamelwoede van vreemde voorwerpen neergelegd, maar dat ik sinds kort vaker een beer zoen dan hem komt hard aan!
w
Seit einiger Zeit lodert plötzlich meine alte Liebe für die treuen Kameraden aus meiner Kinderzeit wieder sehr heftig. "Plötzlich" ist nicht ganz das richtige Wort. Eine Freundin ist Sammlerin und schon jahrelang werde ich bei jedem Besuch mit ihrer einzigartigen Bärenfamilie konfrontiert welche fröhlich im Wohnzimmer Sitzung hält. Mit Todesverachtung habe ich diese Qual immer durchstanden bis kürzlich der Neid unertäglich wurde und alle Sicherungen durchbrannten. Leider merkte ich schnell, dass nicht die kleinen, noch bezahlbaren Exemplare meinen Herzschlag erhöhen, verliebte Blicke wecken und mich schmeichelnde Worte richten lassen an Freunde die nie Antwort geben. Es sind die anderen! Mein Mann ist fix und fertig. Er war davon überzeugt mich doch etwas zu kennen, hatte sich an mein Sammeln komischer Sachen gewöhnt, aber dass ich seit kurzem öfter einen Bär küsse als ihn, kränkt ihn sehr!

maandag 22 februari 2010

LuiOmdat het voorjaar nog ver te zoeken is (én ik van stevig vilt hou) heb ik gisteren deze polswarmers gemaakt.
Het is de bedoeling om vandaag een passende sjaal te vilten, helaas heb ik tot nu toe helemaal niets gedaan. Nou vooruit, wel íéts, maar verre van productief! Irthe heeft vakantie, dus geef ik haar gezellige aanwezigheid maar de schuld.
w
Weil der Frühling sich immer noch irgendwo versteckt hält (und ich festen Filz so mag) habe ich gestern diese Stulpen gefilzt. Heute will ich eigentlich einen passenden Schal fertigstellen, leider habe ich bis jetzt überhaupt nichts getan. Na ja, schon etwas, nicht viel "Nützliches" auf jedenFall! Irthe hat Ferien, also herrschen mildernde Umstände.

zondag 21 februari 2010

Oud wit


Terwijl in mijn verbeelding groene blaadjes verrijzen, begint het in de werkelijkheid weer keihard te sneeuwen. En.....niet te geloven.....ik blijf het leuk vinden!
w
Während in meiner Phantasie grüne Blätter spriessen, fängt es in der Wirklichkeit wieder wie verrückt an zu schneien. Und ich finde es noch immer.....kaum zu glauben.....toll!

Nieuw groen

Zijde is één van mijn favoriete materialen. Een tijd geleden kocht ik een lap schitterende, grof geweven wildzijde. Al is een stof van zichzelf nog zo mooi......meestal kan ik het niet laten om er een eigen draai aan te geven.
w
Seide ist einer meiner Lieblingsstoffe. Vor einiger Zeit habe ich diese wahnsinnige, grob gewebte Wildseide gekauft. Und ist der Stoff noch so schön......meistens kann ich's nicht lassen um noch meinen "Senf" dazu zu geben.

woensdag 10 februari 2010

Licht in het donker


Nee, er zijn geen buitenaardsen op onze vensterbank geland. Wat alleen een stuk voorvilt had moeten worden is tijdens een acute aanval van creativiteit veranderd in deze lamp die haar mooiste kant in het donker toont. Alhoewel de foto verre van technisch volmaakt is ben ik tevreden met de sprookjesachtige uitstraling. Hopelijk is mijn dochter dat ook, want samen met het kussen verhuist de lamp binnenkort naar Angela's huis.
w
Nein, es sind keine Ausserirdischen auf unserer Fensterbank gelandet. Was nur ein Stück Vorfilz werden sollte veränderte sich in einem akuten Anfall von Kreativität in diese Lampe die ihre schönste Seite im Dunkeln zeigt. Obwohl das Foto fern von technischer Perfektion ist, bin ich zufrieden über die märchenhafte Ausstrahlung. Meine Tochter hoffentlich auch, denn zusammen mit dem Kissen zieht die Lampe in Kürze in Angela's Haus.

zaterdag 6 februari 2010

Kussengevecht

Bijna de hele week was ik tussen de huishoudelijke bedrijven door in gevecht met een in beginstadium vormloze, vrij onhandelbare lap vilt. Dochter Angela wenste een kussen, "net zo als die leuke brochjes die mama maakt". Nu is een kussen als deze toch van een ander kaliber. Om de rechthoekige vorm tijdens het inbinden van de kelkjes te behouden, had ik een apart segment voorgevilt en ingezet. Alleen was de rechthoek voorlopig ver te zoeken. Gelukkig hoeven dochters de klaagzangen van hun viltende moeder nooit aan te horen, nee, daar heeft de viltster haar man voor. Beleefd geeft die lieverd zijn (natuurlijk totaal onkundige) goede raad, wat de stemming van de viltster helaas niet ten goede komt. Mopperend vertrekt zij met de hele toestand naar een andere ruimte, al plannetjes smeedend over verknippen, opnieuw beginnen etc. Maar goed, deze vrouw is een doorzetter en niet alleen met vilten. Viltend en trekkend en trekkend en viltend zit de rechthoek er toch aan te komen. En toen manlief op een gegeven moment, enigzins verontrust door de aanhoudende stilte, boven komt kijken kan ik een perfecte rechthoek tonen. Maar ja, dat had ik immers meteen gezegd, dat ik het goed gepland had en zo......
w
Während der ganzen letzten Woche war ich im Konflikt mit einem im Anfangsstadium völlig formlosen, widerspenstigen Stück Filz. Tochter Angela's Wunsch war ein Kissen, "genau so, wie die hübschen Broschen die Mama macht". Allerdings ist ein Kissen dieser Art doch von einem anderen Kaliber als eine Brosche. Um die rechteckige Form beim Abbinden der Kelche zu behalten, hatte ich ein Segment vorgefilzt und eingesetzt. Leider war das Rechteck inzwischen verschwunden. Zum Glück brauchen die Töchter sich die Klagelieder ihrer filzenden Mutter nie anzuhören, dafür hat die Filzerin ihren Mann. Höflich gibt dieser Schatz seinen gutgemeinten (und natürlich total überflüssigen) Rat, der die Laune der Filzerin nicht gerade verbessert. Mürrisch verzieht sie sich zusammen mit dem ganzen Elend in ein anderes Zimmer, liebäugelt bereits mit der Schere und Neubeginn. Die Frau besitzt jedoch ziemlich viel Beharrlichkeit, übrigens nicht nur beim Filzen. Filzend und ziehend und ziehend und filzend formt sich mehr und mehr das Rechteck. Als der Mann, etwas beunruhigt von der langen Stille, mal vorbeischaut, kann ich ein perfektes Rechteck vorzeigen. Na ja, das hatte ich doch am Anfang schon gesagt, dass ich es gut geplant hatte und so......