woensdag 30 maart 2011

De broek aan!
Eindelijk passen de jurkjes, die ik al vorig najaar voor mijn kleindochters genaaid heb, of beter gezegd één van het stel. Louisa, de tweelingzus van Nina is iets kleiner en draagt gelukkig toch liever de broeken van haar grote broer!

Endlich passen die Kleidchen, die ich schon letzten Herbst für meine Enkelinnen genäht habe, besser gesagt eines von zweien. Louisa, die Zwillingschwester von Nina, ist etwas kleiner und trägt zum Glück doch lieber die Hosen vom grossen Bruder!

zaterdag 26 maart 2011

Vingeroefeningen


Deze week heb ik van handgeverfde wol en zijde een tas gevilt. Vroeger oefende ik een pianostuk met de titel "After hours". Bij het verzorgen van mijn pijnlijke en deels open handen moest ik hier even aan denken.
q
Diese Woche habe ich aus handgefärbter Wolle und Seide eine Tasche gefilzt. Früher übte ich ein Klavierstück mit dem Titel "After hours". Beim pflegen meiner schmerzhaften und teilweise kaputtgeriebenen Hände musste ich plötzlich daran denken.Na al het grijs had ik zin in groen. Niet alleen deze sjaal maar ook een zeer bewerkelijke tas heb ik deze week gevilt. Dankzij het prachtige weer en zomaar twee dagen vrij van school wegens goede cijfers was mijn model al snel weer naar buiten vertrokken.
q
Nach allem grau hatte ich Lust auf grün. Nicht nur diesen Schal sondern auch eine aufwendig gefilzte Tasche habe ich diese Woche gemacht. Wegen dem schönen Wetter und zwei, wegen guter Noten, schulfreien Tagen ist mein Modell schnell wieder nach draussen abgehauen.

maandag 21 maart 2011

Grijs

Ook bij mij zijn de grappige verhalen over mijn veilige leventje, mijn meestal gelukkige doen en laten even op. Terwijl het verbijsterende nieuws al dagelijkse kost geworden is, wil de grijze sluier die alle fijne gebeurtenissen in mijn naaste omgeving kleurt maar niet optrekken. Zelf helaas niet geheel onbekend met groot leed, trekken de beelden van wanhopige, naar een familielid op zoek zijnde, of reeds rouwende mensen aan mijn ogen voorbij. Slecht nieuws uit een verre, andere wereld, zo dichtbij......
q
Auch bei mir sind die lustigen Geschichten über mein geborgenes Leben, mein meistens glückliches Tun und Lassen verstummt. Während man sich ja bereits etwas an alle Schrecken gewöhnt hat, will der Grauschleier, welcher alle schönen Ereignisse in meiner Umgebung bedeckt, einfach nicht verschwinden. Selber leider nicht ganz ohne Erfahrung, was grosses Leid angeht, ziehen die Bilder der verzweifelten Menschen, die auf der Suche nach Geliebten oder bereits in Trauer sind, an meinen Augen vorbei. Schlechte Nachrichten aus einer anderen Welt, so weit weg, so nahe......

zondag 13 maart 2011

Liefde

Is de lente soms in aantocht? Terwijl ik het druk had met mezelf, man, kinderen, hond en vilten zijn de merels in onze tuin zomaar opnieuw verliefd geworden. Kleine ruzies uit het verleden zijn vergeven of vergeten, zelfs de herinnering aan dode vogelkinderen lijkt geheel vervaagd. Was het mannetje kort geleden nog in staat om zijn, van kou opgeblazen en onterecht dik lijkend, vrouwtje bij de voederplaats vandaan te jagen, gelden nu ineens andere wetten. Overdreven leuk doend slooft hij zich uit en heeft alleen nog oog voor háár. Ach, prille liefde! Over liefde gesproken. Vorige week ben ik vaak aan het vilten geweest om mijn collectie aan te vullen. Meerdere producten zijn ineens op reis naar Amerika gegaan en tot mijn verbazing daar nog aangekomen ook! Tevens heb ik eindelijk bevestiging van wat ik natuurlijk al lang zelf wist: "I am an artist with a very warm personality". Zo!!!!! Ja, de liefde......... Helaas wordt "mijn werk" thuis nog steeds "je hobby" genoemd, een gegeven wat de "bitch" in mij wakker maakt en toch waarachtig de enige reden tot klagen. Want er wordt van alles aan gedaan om mij van veel huishoudelijke taken te verlossen terwijl ik met mijn eigen vreemde wol-nesten bezig ben. En toch steekt het af en toe een beetje........dat rondvliegen met een strootje in de snavel heeft toch wel wat!
q
Wird es Frühling oder so? Während ich ganz mit mir selbst, Mann, Kind, Hund und Filzen beschäftigt war haben sich die Amseln in unserem Garten aufs neue verliebt. Kleine Streitigkeiten aus der Vergangenheit sind vergessen oder vergeben, sogar die Erinnerung an tote Vogelkinder scheint wie ausgewischt. Noch vor kurzem war das Männchen fähig um sein, vor Kälte aufgeplustertes und ganz fälschlich dick aussehendes, Weibchen vom Futterplatz zu verjagen, plötzlich gelten andere Gesetze. Übertrieben blöd fliegt er hinter ihr her und kann seinen Blick nicht von ihr abwenden. Ach, junge Liebe! Zum Thema Liebe. Letzte Woche habe ich viel gefilzt um die Kollektion wieder auf Vordermann zu bringen. Einige Artikel sind auf die Reise nach Amerika gegangen und zu meiner Überraschung dort auch noch angekommen! Gleichzeitig wurde bestätigt was ich selbst natürlich schon lang wusste: "I am an artist with a very warm personality". So!!!!! Ja, die Liebe.........Leider wird "meine Arbeit" hier zu Hause noch immer "dein Hobby" genannt, eine Bemerkung die den Teufel in mir weckt und doch gleichzeitig der wirklich einzige Grund zur Klage ist. Denn der Einsatz, um mich im Haushalt so viel wie möglich zu entlasten während ich meine eigenen Woll-Nester baue, ist riesengross. Trotzdem sticht ab und zu der Neid........ist doch irgendwie niedlich, das herumfliegen mit Strohhalm im Schnabel!

woensdag 2 maart 2011

Japan meets Holland

Het model van deze tas komt uit Japan. Toevallig zag ik ergens het patroon en ondekte tevens dat hele volksstammen deze vorm reeds genaaid hebben. Omdat ik niet in het verre oosten woon heb ik er een Hollands tintje aan gegeven. Dankzij een fout in de beschrijvijng, waardoor de circel van de bodem te krap was, zitten er behoorlijk veel "weer uithaal uren" in. In plaats van een nieuwe bodem te knippen, wat gemiddeld één minuut gekost zou hebben, probeer ik met veel kunst en vliegwerk de níet passende onderdelen alsnog passend te maken. Na veel gemopper en veel te veel uren is het schatje ineens klaar en ben ik het overwerk al weer vergeten. De uitgehaalde en afgeknipte draadjes op de vloer van mijn werkkamer ruim ik morgen wel op.
q
Das Modell dieser Tasche stammt aus Japan. Zufällig sah ich irgendwo den Schnitt und merkte auch gleich, dass unzählige Leute diese Form schon genäht haben. Weil ich nicht im fernen Osten wohne habe ich holländische Details angebracht. Durch einen Fehler in der Nähanleitung, wodurch der Kreis für den Boden zu klein ausfiel, konnte ich mehrmals alles wieder auftrennen. Das zuschneiden eines neuen Kreises hätte mich ja kaum eine Minute gekostet, während ich jedoch mit viel "Zauberei" die nicht zusammenpassenden Teile passend mache. Nach viel zu langer Zeit mit viel Gemecker ist das Schätzchen plötzlich fertig und vergesse ich schnell alle Überstunden. Die vielen Fäden vom auftrennen, die in meinem Arbeitszimmer auf dem Boden liegen, räume ich morgen auf.