woensdag 28 maart 2012

Overeind


Ik ben druk bezig in de tuin...en ik heb er zin in...eigenlijk heb ik overal weer zin in! Verwonderd luister ik naar mijn eigen stem die even moet wennen aan uitbundig gelach. Mijn planten kan het allemaal niets schelen, héél gewoon toch om na een lange winter als herboren je hoofd uit te steken...
q
Ich schufte  im Garten...es macht Spass...eigentlich macht mir alles wieder Spass! Fremd erscheint mir die eigene Stimme die sich an übermütiges lachen erst wieder gewöhnen muss. Meinen Pflanzen ist das alles ganz egal, für sie ist es selbstverständlich um nach dem langen Winter wie neugeboren zu erblühen.

vrijdag 16 maart 2012

KrullenTwee jaar geleden kocht ik een grote wolk glanzende krullen. Vaak heb ik sindsdien de wol bekeken en aangeraakt en was elke keer weer verrukt van de prachtige natuurlijke tinten en de verscheidenheid. Eerlijk gezegd was ik een beetje bang, niet in staat te zijn om de schoonheid van de wol na het vilten optimaal te kunnen behouden. In natte toestand zag mijn werkstuk zorgwekkend uit. Ik weet niet hoe het komt maar vaak ontpoppen zich mijn "mislukkingen" tot adembenemende creaties.
q
Vor zwei Jahren kaufte ich eine grosse Wolke aus glänzenden Locken. Seitdem habe ich mir die Wolle oft angeschaut und mir durch die Hände gehen lassen und war immer aufs neue entzückt von den natürlichen Farben und der Verschiedenheit. Ehrlich gesagt hatte ich etwas Angst, dass  die Schönheit der Wolle nach dem filzen verschwinden würde. In nassem Zustand sah mein Werkstück ganz elend aus. Ich weiss nicht wie es kommt aber oft entpuppen sich meine "Fehler" zu atemraubenden Kreationen.

zaterdag 10 maart 2012

VlindersVernieuwing, rust...ik heb er naar verlangd. Tot ik niet meer verder kon en de angst om mijn eigen ik geheel kwijt te raken ondragelijk werd. Mijn nieuwe leven lijkt op het oude maar niets is minder waar. Steeds vaker herken ik de vrouw die door mijn huis loopt...begroet haar als een oude bekende, terug van weggeweest. Terwijl de vrouw nog nauwelijks omkijkt naar haar afgestroopte cocon zal het jaren duren voor het kind op een zonnige voorjaarsdag zijn vleugels opnieuw ontplooit en een gelukkig leven tegemoet vliegt.
q
Erneuerung, Ruhe...meine Sehnsucht war gross. Bis es nicht mehr weiterging und die Angst, mein ich für immer zu verlieren unerträglich wurde. Mein neues Leben gleicht dem alten aber das ist nur Schein. Immer öfter erkenne ich die Frau die in meinem Haus herumläuft...begrüsse sie wie eine alte Bekannte, endlich heimgekehrt. Während die Frau keinen Blick mehr auf ihren abgestreiften Kokon wirft, werden viele Jahre vorbeigehen bis das Kind an einem sonnigen Frühlingstag seine Flügel aufs neue entfaltet um in ein glückliches Leben zu fliegen.