zaterdag 10 maart 2012

VlindersVernieuwing, rust...ik heb er naar verlangd. Tot ik niet meer verder kon en de angst om mijn eigen ik geheel kwijt te raken ondragelijk werd. Mijn nieuwe leven lijkt op het oude maar niets is minder waar. Steeds vaker herken ik de vrouw die door mijn huis loopt...begroet haar als een oude bekende, terug van weggeweest. Terwijl de vrouw nog nauwelijks omkijkt naar haar afgestroopte cocon zal het jaren duren voor het kind op een zonnige voorjaarsdag zijn vleugels opnieuw ontplooit en een gelukkig leven tegemoet vliegt.
q
Erneuerung, Ruhe...meine Sehnsucht war gross. Bis es nicht mehr weiterging und die Angst, mein ich für immer zu verlieren unerträglich wurde. Mein neues Leben gleicht dem alten aber das ist nur Schein. Immer öfter erkenne ich die Frau die in meinem Haus herumläuft...begrüsse sie wie eine alte Bekannte, endlich heimgekehrt. Während die Frau keinen Blick mehr auf ihren abgestreiften Kokon wirft, werden viele Jahre vorbeigehen bis das Kind an einem sonnigen Frühlingstag seine Flügel aufs neue entfaltet um in ein glückliches Leben zu fliegen.