maandag 21 maart 2011

Grijs

Ook bij mij zijn de grappige verhalen over mijn veilige leventje, mijn meestal gelukkige doen en laten even op. Terwijl het verbijsterende nieuws al dagelijkse kost geworden is, wil de grijze sluier die alle fijne gebeurtenissen in mijn naaste omgeving kleurt maar niet optrekken. Zelf helaas niet geheel onbekend met groot leed, trekken de beelden van wanhopige, naar een familielid op zoek zijnde, of reeds rouwende mensen aan mijn ogen voorbij. Slecht nieuws uit een verre, andere wereld, zo dichtbij......
q
Auch bei mir sind die lustigen Geschichten über mein geborgenes Leben, mein meistens glückliches Tun und Lassen verstummt. Während man sich ja bereits etwas an alle Schrecken gewöhnt hat, will der Grauschleier, welcher alle schönen Ereignisse in meiner Umgebung bedeckt, einfach nicht verschwinden. Selber leider nicht ganz ohne Erfahrung, was grosses Leid angeht, ziehen die Bilder der verzweifelten Menschen, die auf der Suche nach Geliebten oder bereits in Trauer sind, an meinen Augen vorbei. Schlechte Nachrichten aus einer anderen Welt, so weit weg, so nahe......